Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Autor: Lubuski UW 2019-05-31 09:00:39
Lubuski Urząd Wojewódzki gościł krajową delegację wojewodów i dyrektorów generalnych urzędów w ramach posiedzenia dotyczącego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wojewodowie mieli również okazję obejrzeć jedyne w kraju ARCK
W ramach posiedzenia wojewodowie uczestniczyli w pokazowym uruchomieniu Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania Wojewody Lubuskiego, które jest jedynym takim centrum w Polsce. Prezentacja ARCK odbyła się w Paradyżu. Głównym celem ARCK jest zapewnienie miejsca pracy dla wojewody i wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w miejscu wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, wraz z zapewnieniem obiegu informacji oraz łączności (przewodowej, komórkowej, radiowej oraz satelitarnej).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u