Major Paweł Olszewski objął obowiązki Komendanta SOP

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-06-06 07:51:29
Minister Elżbieta Witek oraz wiceminister Jarosław Zieliński wzięli udział w uroczystości objęcia obowiązków przez nowego komendanta Służby Ochrony Państwa majora SOP Pawła Olszewskiego.
W uroczystości wzięli również udział komendanci pozostałych służb podległych MSWiA: gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, gen. bryg. Leszek Suski – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz gen. dyw. Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej. Major SOP Paweł Olszewski pełnił służbę w Biurze Ochrony Rządu od początku istnienia tej formacji, natomiast od lutego 2018 r. jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pionie działań ochronnych oraz w oddziale szkolenia. Brał udział w misjach w Iraku i w Afganistanie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u