Ksiądz Waldemar Żurek odznaczony przez prezydenta RP

Autor: Lubelski UW 2019-06-06 08:24:30
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonorował ks. dr hab. Waldemara Żurka Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Ksiądz Waldemar Żurek jest Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Łuckiej, od 1993 r. związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, aktualnie pracującym w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Zainaugurował edycję źródeł dotyczącą Domu macierzystego salezjanów w Polsce – Zakładu im. Ks. Bosko w Oświęcimiu. Jest redaktorem i wydawcą dwóch unikatowych w skali światowej serii „wołyńskiej” i „pińskiej”: Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej oraz Wykazy osób z akt parafialnych z diecezji pińskiej. O ważności wymienionych wykazów świadczy fakt, że stanowią bezcenne źródło informacji dla Polaków pochodzących z byłych Polskich Kresów Wschodnich. Na wyróżnienie od prezydenta zasłużył sobie również wieloletnią pracą na rzecz administracji szkolnictwa wyższego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u