„strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”…

Autor: Małopolski UW 2019-06-08 08:05:23
To fragment roty ślubowania, jakie składają policjanci przed podjęciem służby. Służba ta realizowana jest w różnych aspektach, także podczas walki z klęskami żywiołowymi. Pełne zaangażowanie małopolskich policjantów mogliśmy obserwować podczas ostatniej powodzi, gdy z poświęceniem ratowali dobytek mieszkańców i mienie publiczne. Dzisiaj spotkał się z nimi wojewoda Piotr Ćwik.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u