Pracowali nielegalnie w Polsce

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-06-23 08:42:52
Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału SG 14 czerwca zakończyli łącznie siedem kontroli legalności pracy cudzoziemców, Stwierdzono, że 67 cudzoziemców pracowało w firmach budowlanych, gastronomicznych na Pomorzu oraz rolnictwie nielegalnie.
W wyniku kontroli zweryfikowano zatrudnienie 274 cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy. Funkcjonariusze SG stwierdzili nielegalne powierzenie wykonywania pracy 76 obywatelom Ukrainy oraz ujawnili fakt nielegalnej pracy przez 67 cudzoziemców. Dodatkowo trzech pracodawców naruszyło ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie dopełniając obowiązku pisemnego poinformowania właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Wobec winnych zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie. Za powierzanie pracy cudzoziemcom niezgodnie z obowiązującymi przepisami grozi kara do 30 tys. zł grzywny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u