Wojewodowie z całego kraju uczcili rocznicę Unii Lubelskiej

Autor: Lubelski UW 2019-07-02 08:30:45
Wojewodowie z całego kraju włączyli się w obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Goście przyjechali do Lublina na zaproszenie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Wczoraj wzięli udział w debacie przewodniczących parlamentów nt. „450. rocznica Unii Lubelskiej. Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw” i koncercie w Centrum Spotkania Kultur.
Z kolei dzisiaj uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w Bazylice oo. Dominikanów. Następnie złożyli wieniec przy Pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. Akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego został podpisany 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie. Powołana w tej sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u