Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów w Krakowie

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-07-04 07:56:59
28 czerwca 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się promocja tegorocznych absolwentów, którzy zdobywając tytuł technika pożarnictwa spełnili warunki niezbędne do nadania im stopnia młodszego aspiranta w PSP.
Główna część wydarzenia rozpoczęła się w samo południe na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie od złożenia przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę meldunku. o gotowości szkoły do uroczystej promocji. Meldunek przyjął nadbryg. Marek Jasiński zastępca komendanta głównego PSP. Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, zaproszenie na trybunę honorową i przywitanie przybyłych gości, podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u