Wizyta delegacji Komitetu Rozwoju Społecznego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Małopolsce

Autor: Małopolski UW 2019-07-05 09:02:54
Od wczoraj w Polsce przebywa z oficjalną wizytą delegacja Komitetu Rozwoju Społecznego OZPL, której przewodniczy minister He Yiting. Dzisiaj w gmachu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie gości powitał wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.
Do głównych zadań Komitetu należą m.in.: analiza, inicjatywa ustawodawcza i reagowanie w zakresie szeroko rozumianych spraw społecznych, w tym dotyczących pracy, zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, pracy na rzecz osób starszych, nieletnich, niepełnosprawnych oraz kobiet. Dlatego też tematem dzisiejszego spotkania w naszym Urzędzie były w szczególności polityka społeczna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Standardy oraz cele realizowane w tym zakresie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przedstawili Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Andrzej Chudziński, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u