Uhonorowano zasłużonego sandomierzanina

Autor: Świętokrzyski UW 2019-07-10 09:05:06
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek Andrzejowi Sarwie, pochodzącemu z Sandomierza pisarzowi, poecie, tłumaczowi, dziennikarzowi i regionaliście.

Prestiżowe odznaczenie zostało przyznane, na wniosek wojewody, przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Andrzej Sarwa jest autorem m.in. ośmiu powieści, których fabuła jest osadzona w realiach historycznych i w istotny sposób podkreślają rolę Polski i polskiej kultury w budowaniu dziedzictwa kulturowego Europy, siedmiu zbiorów opowiadań, zbioru esejów oraz tomu wierszy. Jest również współautorem przekładu arcydzieła literatury walijskiej „Mabionogion" i przekładów kilku innych arcydzieł literatury światowej, a także kilkunastu publikacji samodzielnych, które były lub są ujęte w programach nauczania 14 polskich uczelni. Zadebiutował w 1975 roku.

„Jest to autor o niezwykle bogatym dorobku w dziedzinie literatury, którego teksty zostały dostrzeżone za granicą, co zaowocowało obcojęzycznymi wydaniami jego książek. Praca redakcyjna, stanowiąca nie mniej istotny aspekt działalności zawodowej pisarza, w istotny sposób przyczynia się do popularyzacji tekstów literackich i historycznych wpisanych do kanonu kultury polskiej i europejskiej. Lektura powieści tego autora utwierdza w przekonaniu, że szczególnie istotne znaczenie dla niego samego ma ukazywanie pięknych kart historii Polski, gdy była ona europejską potęgą oraz ukochanego rodzinnego Sandomierza, będącego jedną z kolebek polskości. Andrzej Sarwa to wyjątkowy twórca, o unikalnym talencie i osiągnięciach” – napisano we wniosku o przyznanie medalu „Gloria Artis”.

W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Cebula, pisarz, regionalista, dziennikarz, przewodnik oraz instruktor przewodnictwa PTTK.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u