KOLEJNE PROMESY DLA PODKARPACKICH SAMORZĄDÓW

Autor: Podkarpacki UW 2019-07-11 08:42:52
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła kolejne w tym roku promesy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Promesy zostały przyznane decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to środki finansowe powstałe w wyniku oszczędności z przyznanych wcześniej promes. Dotacje te przeznaczone są na realizację zadań dla 3 powiatów (powiat jasielski, powiat krośnieński i powiat sanocki), które w sumie otrzymały ponad 10 mln zł na poniższe zadania:

Powiat Sanocki, na zadanie pn.: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571 na kwotę 3 360 000,00 zł; Powiat Jasielski na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna- Żydowskie-Grab w km 1+327 – 13+181 w miejscowościach Krempna, Żydowskie, Ciechania, Grab wraz z remontem przepustów w km 1+753, 1+890, 1+975, 4+330, 6+884 na kwotę 6 630 000,00 zł; Powiat Krośnieński na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2115R Puławy przez wieś w km 2 + 300 – 2 + 830 na kwotę 180 000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2015.

Od początku roku podkarpackie samorządy otrzymały od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na łączną kwotę ponad 56 mln zł na realizację 157 zadań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u