KUL powtórzył bardzo dobry wynik rekrutacyjny z ubiegłego roku

Autor: mat prasowe KUL 2019-07-13 09:15:40
ponad 4,6 osób wyraziło chęć studiowania na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na KUL w pierwszym etapie rekrutacji. To powtórzenie bardzo dobrego wyniku z ubiegłego roku, kiedy odnotowaliśmy wzrost liczby kandydatów, aż o 12% w stosunku do roku poprzedniego, który także zakończyliśmy ponad 5% wzrostem liczby rejestracji.

Uniwersytet przygotował dla maturzystów ponad 2,5 tys. miejsc na 40 kierunkach studiów humanistycznych, społecznych, prawniczych, teologicznych, filozoficznych, przyrodniczych i ścisłych oraz 7 kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Ponadto kandydaci mogli wybrać studia międzyobszarowe w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Po raz kolejny statystyki potwierdzają bardzo dobrą opinię o studiach psychologicznych na KUL – ten kierunek chciałoby studiować w sumie ponad 700 kandydatów - specjalność wspieranie jakości życia 477 osób, a specjalność biznesu i przedsiębiorczości 225 osoby. Kolejne pozycje w zestawieniu popularności kierunków studiów zajęły: prawo (447 osób), filologia angielska (262 osoby), informatyka (165 osoby), zarządzanie (152 osoby), ekonomia i administracja (po 140 osób).

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce najlepiej wypadła psychologia - spec. wspieranie jakości życia – prawie 5 osób/miejsce, sinologia – 3,5, lingwistyka stosowana – 3,2 ,filologia angielska - 2,6, psychologia spec. biznesu i przedsiębiorczości oraz hispanistyka – po 2,2.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u