MEDAL PAMIĄTKOWY „OBROŃCY OJCZYZNY 1939-1945” DLA STANISŁAWA DOMARADZKIEGO

Autor: Podkarpacki UW 2019-07-17 08:59:28
Wojewoda podkarpacki wręczyła Stanisławowi Domaradzkiemu Medal Pamiątkowy "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” - nadany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych postanowieniem z dnia 2 lipca br.
Pan Stanisław Domaradzki, który ukończył w tym roku 100 lat, posiada uprawnienia kombatanckie z tytułu działalności w Armii Krajowej od marca 1943 r. do lipca 1944 r. Pełnił funkcję łącznika pomiędzy placówkami AK Barcz i Domaradz. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej na terenie wsi Barycz i Golcowa. Brał udział w szkoleniach strzeleckich i wojskowych. Uczestniczył w potyczkach z UPA, akcjach rozbrojenia oddziału niemieckiego oraz osłaniał miejsce zrzutu lotniczego we wsi Blizne-Nowiny. Angażował się w działalność samorządową i społeczną Gminy Domaradz.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u