Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2019-07-18 08:56:54
Przywrócenie połączenia wodnego Warszawa - Pisz to jedno z priorytetowych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Starostwo Powiatowe w Piszu i Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisały protokół przekazania gruntów na potrzeby budowy zaplecza technicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piszu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u