OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W KRZESZOWIE

Autor: Podkarpacki UW 2019-07-19 08:42:51
Wczoraj uroczyście reaktywowano kolejny, dwunasty już, posterunek Policji. Symboliczne klucze do Posterunku Policji w Krzeszowie odebrał jego kierownik asp. sztab. Rafał Szewczyk. W uroczystości wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Wśród gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwa Policji, służb mundurowych oraz sami mieszkańcy. Posterunek Policji w Krzeszowie po ponad 6 latach wrócił na mapę województwa podkarpackiego. Obszar gminy Krzeszów zamieszkuje ok. 4 300 osób. Po likwidacji posterunku w 2013 r., w jego miejsce utworzono dwuosobowy zespół prewencji. Teraz służbę na rzecz mieszkańców gminy pełni pięciu funkcjonariuszy. Aby policjanci mogli rozpocząć służbę w odtworzonej jednostce, konieczny był remont obiektu mieszczącego się przy ul. Rynek 3. Budynek jest własnością gminy, został przekazany do dyspozycji Policji na podstawie umowy użyczenia. Koszty adaptacji i odnowienia pomieszczeń poniósł samorząd. Ze środków KWP w Rzeszowie uzupełniono niezbędne elementy wyposażenia jednostki. Dowódcą uroczystości był kom. Dariusz Szybiak – komendant powiatowy Policji w Nisku – to jemu podlega nowo powstały posterunek w Krzeszowie. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa powitał gości, mówiąc: podkreślił: –Reaktywacja posterunku to wyraz troski o bezpieczeństwo i dobro mieszkających tu ludzi.(…). Dodał, że nie byłoby otwarcia posterunku, gdyby nie tutejszy samorząd, który w całości poniósł koszty zaadaptowania budynku na potrzeby Policji. Komendant podziękował też wszystkim, którzy zaangażowani byli w to przedsięwzięcie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u