PROGRAM „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

Autor: Podkarpacki UW 2019-07-22 08:43:56
Realizacja programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to temat dzisiejszego briefingu prasowego wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. W spotkaniu z mediami wzięła również udział dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Dankowska.
Jak podkreśliła wojewoda, „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to kolejny program, który finansowany będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać gminy i powiaty chcące utworzyć centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 50 mln zł w skali kraju. Wojewoda Ewa Leniart zachęca samorządy do składania wniosków i skorzystania z tej formy wsparcia. Pierwszy nabór rusza 1 sierpnia br

© 2018 Super-Polska.pl stat4u