Ponad 3,5 mln zł na utworzenie ośrodka leczenia niepłodności we Wrocławiu

Autor: Dolnośląski UW 2019-07-28 09:07:50
Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podpisał w dniu dzisiejszym umowę na utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Koszt cały inwestycji to ponad 3,5 mln zł.
Szpital we Wrocławiu w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” został wybrany jako jeden z ośrodków referencyjnych leczenia niepłodności, realizowanego ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Ministerstwa Zdrowia. Wartość programu to ponad 3,5 mln zł z czego blisko 1 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Celem „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Z programu mogą skorzystać małżeństwa i osoby we wspólnym pożyciu, u których występuje problem niepłodności, a także u których wcześniej niepłodność nie była zdiagnozowana. W ramach tej inwestycji zostanie doposażony Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej w sprzęt, w celu utworzenia ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności. Oddział jest również miejscem nowoczesnego leczenia onkologicznego nakierowanego na wysoką efektywność i zachowanie płodności. Projekt obejmuje zakup wyrobów medycznych związanych z częścią zabiegową ośrodka leczenia niepłodności.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u