Nielegalnie zatrudnieni w Polsce

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-07-31 07:03:01
Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału SG, w wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z agencji pracy w powiecie starogardzkim, odkryli, że 94 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Firma zatrudniała cudzoziemców do wykonywania prac na terenie firm pracodawców, którzy korzystali z usług agencji. Funkcjonariusze z Placówki SG w Gdańsku przeanalizowali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 477 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy. Okazało się, że 94 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Podjęli pracę bez zezwoleń na pracę oraz bez umów w formie pisemnej. Ponadto pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcom nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy w wymaganym terminie oraz przekazał nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez 286 cudzoziemców. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne bedą prowadzone po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu kontroli.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u