Blisko 10 milionów na drogi gminne i powiatowe

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2019-07-31 07:31:23
Kolejne promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczył dziś przedstawicielom samorządów Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Łącznie na sześć inwestycji przyznano blisko 9.850.000 zł rządowego dofinansowania. W uroczystości wręczenie promes uczestniczył również poseł na Sejm RP Piotr Król.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u