KUL - zmarła dr hab. Alicja Puszka

Autor: mat prasowe KUL 2019-08-03 08:33:04
Społeczność akademicka KUL ze smutkiem zawiadamia, iż 1 sierpnia 2019 r. zmarła dr hab. Alicja Puszka - adiunkt w Katedrze Historii XVI-XVIII wieku, historyk szkolnictwa, wychowania i opieki społecznej

Ur. 5 września 1960 r. w Świdniku. Z KUL związana była od niemal 40 lat, najpierw jako studentka historii, a od 1987 r. wykładowca w Instytucie Historii. Rozprawę doktorską, przygotowaną na seminarium Historii Historiografii i Dydaktyki Historii na Uniwersytecie Warszawskim, obroniła w 1997 r. Habilitację, na podstawie pracy "Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku", uzyskała w 2014 r. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły historii szkolnictwa i wychowania na ziemiach polskich w XIX i XX w., opieki społecznej, dydaktyki nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, historii turystyki i historii życia codziennego.

Była bardzo aktywnym uczestnikiem Koła PTTK Nr 1 przy KUL, nad którym sprawowała opiekę kuratorską. Należała do Towarzystwa Naukowego KUL, za zasługi dla oświaty i wychowania była odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przez współpracowników z Instytutu Historii ceniona za serdeczność, ciepło i życzliwość.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r., o godz. 12.00 w kościele pw. MB Częstochowskiej w Kazimierzówce.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u