W Radecznicy rozpoczęły się uroczyste obchody Roku Pilarskiego

Autor: Lubelski UW 2019-08-04 10:05:38
W Radecznicy odbyły się obchody 120. rocznicy urodzin płk. Mariana Pilarskiego pseud. „Jar”, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, Kampanii Wrześniowej oraz członka Armii Krajowej, bestialsko zamordowanego przez komunistów w więzieniu na Zamku Lubelskim. Jego szczątki po 65 latach odnaleźli pracownicy IPN-u. Spoczęły one w kryptach Bazyliki Św. Antoniego z Padwy w Radecznicy, którą opiekują się Ojcowie Bernardyni.
W uroczystościach wzięli udział m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, Andrzej Borowiec - reprezentujący Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, starosta zamojski Stanisław Grześko, dyrektor IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik, dyrektor ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz, komisarz Stanisław Niemczycki - reprezentujący komendanta miejskiego Policji w Zamościu, przewodniczący Rady Gminy w Radecznicy Jerzy Gumieniak. Wśród gości, znalazły się także rodziny por. Romana Szczura ps. "Urszula", ppor. Jana Hadama ps. "Agrest", - ppor. Józefa Pysia ps. "Ostry", Stanisława Pakosa ps. "Wrzos", Pawła Kalinowskiego ps. "Francuz", Andrzeja Stachyry ps. "Saturnin" oraz wnuczka Stanisława Biziora pseud. „Eam”, podkomendnego Mariana Pilarskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u