Obchody 104. rocznicy Bitwy pod Jastkowem

Autor: Lubelski UW 2019-08-06 09:07:18
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 104. rocznicę Bitwy pod Jastkowem.
Wśród gości znalazły się liczni członkowie grup rekonstrukcyjnych, Związek Piłsudczyków RP oraz mieszkańcy gminy. Organizatorem uroczystości była Gmina Jastków na czele z panią wójt Teresą Kot i przewodniczącym Rady Gminy Jasków Markiem Wieczerzakiem. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą na terenie Cmentarza Legionistów. Po niej został odczytany apel poległych, nastąpiła salwa honorowa, złożenie wieńców. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali do parku przy Urzędzie Gminy, gdzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia „Pro Patria” dla Rafała Bociąga i Mateusza Wałęki, w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u