WIZYTA WE LWOWIE

Autor: Podkarpacki UW 2019-08-08 09:19:55
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Оrtyl odbyli spotkanie z przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Markijanem Маlskim.
Rozmowa dotyczyła uzgodnienia kierunków współpracy. Omówiono również kwestie realizacji wspólnych projektów. W spotkaniu wziął także udział przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanuszczyn, a także Konsul RP we Lwowie Katarzyna Sołek. Wojewoda podkreśliła, że współpraca województwa Podkarpackiego z Obwodem Lwowskim ma charakter priorytetowy. – Jesteśmy zadowoleni z poziomu realizacji wspólnych projektów. Pociąg relacjo Przemyśl- Kijów, spełniła nasze oczekiwania, dlatego liczymy na dialog w sprawie kolejnych połączeń np. Zagórz-Chyrów, takie inicjatywy, są bardzo aktualne, pokazują nasze pogranicze i konieczność jego rozwoju – powiedziała wojewoda Ewa Leniart. Podczas rozmowy Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Markijan Маlski, skoncentrował się na kwestiach infrastruktury granicznej, podkreślił, że stosunki między Polską i Ukrainą należą do strategicznych kierunków współpracy, więc ze swojej strony zrobi wszystko, aby te związki jeszcze bardziej pogłębić dla obopólnych korzyści. Wyraził też przekonanie, że wspólnie uda się wypracować mechanizmy poprawy przekraczania granicy ukraińsko-polskiej granicy. W trakcie spotkania marszałek województwa podkarpackiego Władysław Оrtyl i przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanuszczyn podkreślili konieczność realizacji wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u