Sytuacja Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Autor: Lubuski UW 2019-08-09 07:34:54
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak poinformował o aktualnych działaniach związanych z wykryciem w zielonogórskim szpitalu obecności bakterii Klebsiella pneumoniae NDM, zwanej potocznie bakterią New Delhi. W konferencji uczestniczyli również Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW Bożena Chudak, zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Artur Wójtowicz oraz Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. lek. med. Dorota Konaszczuk.

Podjęte działania Wojewoda Lubuski wraz z podległymi służbami podjął szereg działań w związku z pojawieniem się bakterii w szpitalu w Zielonej Górze. Niezwłocznie podjęto działania nadzorczo-kontrolne we współpracy m.in. ze służbami sanitarnymi, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii.

Służby sanitarne prowadzą bieżący stały nadzór nad sytuacją. W wyniku kontroli stwierdzono pewne nieprawidłowości proceduralne i zaniedbania zarządcze po stronie szpitala i jak najszybciej wydano zalecenia ze wskazaniem natychmiastowego ich wprowadzenia. Zarekomendowano również ograniczenie przyjęć planowych na wszystkich oddziałach szpitalnych. Wojewoda wystąpił do prezesów szpitali o monitoring sytuacji i wdrożenie zaleceń, które minimalizują ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii. Wydał również zalecenie zwiększonego nadzoru właścicielskiego nad Szpitalem Uniwersyteckim, które skierował do Marszałka Województwa Lubuskiego i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W najbliższy wtorek odbędzie się obowiązkowe szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych, przeznaczone dla dyrektorów szpitali, zastępców dyrektorów ds. medycznych, pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wojewoda planuje również formalne powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Epidemiologicznych, w którego skład mają wejść konsultanci wojewódzcy, eksperci i dyrektorzy szpitali. Pozwoli to na ścisłą współpracę i monitorowanie migracji pacjentów oraz personelu a także wsparcie merytoryczne każdego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Wydział BZK urzędu wojewódzkiego codziennie zbiera informacje ze szpitali by monitorować sytuację w celach prewencyjnych. Szpital Uniwersytecki W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze do tej pory stwierdzono 6 przypadków zakażenia bakterią. Zakażenie kolejnych 10 osób jest potwierdzane. W tym momencie pacjenci nie wykazują objawów chorobowych i są jedynie nosicielami. Bakteria może jednak uaktywnić się i wywoływać wiele konsekwencji zdrowotnych.

Bakteria New Delhi Bakteria jest bardzo trudna do zwalczenia i lekooporna. Odmiana występująca w Zielonej Górze jest podatna na działanie antybiotyku – kolistyny. W 2015 Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wielkopolskim również walczył z bakterią New Delhi, która pojawiła się w placówce

© 2018 Super-Polska.pl stat4u