II KARPACKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA

Autor: Podkarpacki UW 2019-08-12 08:55:44
Strategiczna współpraca państwa oraz regionów jest warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju. Podjęcie i rozwijanie nowych kierunków partnerskiej współpracy pozwala na lepsze dopasowanie działań do potrzeb rozwojowych, wynikających z uwarunkowań społecznych, historycznych, infrastrukturalnych i geopolitycznych. Temu służy wydarzenie – II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa, które zorganizowane zostało w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Wydarzenie to jest kontynuacją ubiegłorocznej imprezy, w tym roku jednak do udziału zostały zaproszone oprócz partnerów z Ukrainy także inne regiony karpackie z Węgier, Słowacji i Rumunii.

W spotkaniu uczestniczyli Małgorzata Jarosińska – Jedynak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Marcin Przydacz – podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Katarzyna Sołek – konsul RP we Lwowie, Vasyl Pavlyuk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie, konsulowie Słowacji i Wegier – Slavomir Nadzi i Laszlo Szubert, samorząd województwa reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus. Przybyli też licznie samorządowcy, w tym wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Wojciech Kałuża. Nie zabrakło też przedstawicieli służb mundurowych, obecni byli również przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń, dla których rozwój przestrzeni karpackiej ma duże znaczenie. Wśród gości z zagranicy należy wymienić włodarzy i przedstawicieli regionów ze Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Najliczniej przybyła delegacja z Obwodu Zakarpackiego – oprócz przedstawicieli tamtejszego samorządu byli także goście m.in. z ministerstw, służby celnej, radni, a także reprezentujący inne instytucje i stowarzyszenia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u