Polacy z Białorusi odwiedzili ojczyznę

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2019-08-22 20:04:33
Są już w Polsce od kilku dni i nie jest to ich pierwsza wizyta. W blisko 50-osobowej grupie, która odwiedziła Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki tylko jedna osoba, była w ojczyźnie po raz pierwszy. Polonusi odwiedzili już Sanktuarium w Gietrzwałdzie, a z Olsztyna pojechali do Łeby, gdzie spędzą 10 dni.
Uczestnicy tej wycieczki po kraju podkreślali podczas spotkania w urzędzie, jak bardzo to dla nich ważne, by w wakacje przyjechać do Polski we własnych gronie. - Na Białorusi nie tak łatwo nam obcować, porozmawiać spokojnie. Nam ważne jest być razem. Tam na miejscu nie każdemu z nas łatwo porozmawiać po polsku, a tu już mamy taką możliwość – podkreśla Helena Marczukiewicz, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Podczas spotkania z dyrektorem generalnym WM UW Pawłem Żukowskim rozmawiano o sytuacji białoruskiej Polonii, która na każdym kroku stara się podtrzymywać polską kulturę i tradycję. Najlepiej sprawdza się to poprzez udział w chórach i zespołach muzycznych, które dały się poznać z najlepszej strony także w Polsce, m.in. na festiwalu kultury kresowej w Mrągowie. Mówiono również o problemach szkół z polskim językiem nauczania. W urzędzie wojewódzkim grupę Polaków z Białorusi przyjął dyrektor generalny Paweł Żukowski. -To przede wszystkim okazja do zacieśnienia więzi naszych rodaków z Ojczyzną. A my – jako administracja rządowa – możemy sobie uświadomić problemy polskiej społeczności na Białorusi – powiedział podczas spotkania i przypomniał, że jego rodzina też się wywodzi z kresów tej części dawnej Rzeczypospolitej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u