Rada techniczna dotycząca autostrady A4 na odcinku Wrocław - Krzyżowa

Autor: Dolnośląski UW 2019-08-23 08:33:02
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w radzie technicznej, która dotyczyła opracowania studium korytarzowego wraz z analizą techniczno–ekonomiczno–logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową.
Zadaniem projektantów jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Umowa została podpisana 23 maja 2019 r. Wartość umowy to 1 704 780,00 zł. Planowane zakończenie umowy luty 2020 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u