Dodatkowe miliony na śląską służbę zdrowia

Autor: Śląski UW 2019-08-28 08:40:39
Śląska służba zdrowia otrzyma kolejne środki z budżetu państwa, dzięki którym Śląski Oddział Wojewódzki NFZ planuje ogłoszenie konkursu ofert, w zakresie chirurgii onkologicznej, na obszar całego województwa. Dodatkowe pieniądze przysłużą się również dla poprawy dostępności opieki hospicyjnej

Dzięki podjętym decyzjom Śląski Oddział Wojewódzki NFZ planuje ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgii onkologicznej na obszar całego województwa. Zaplanowana wartość postępowania od 1 listopada do 31 grudnia br. to 2 700 000,00 zł, co w skali roku daje wartość ponad 16 milionów złotych. Planowany konkurs zwiększy o 100% liczbę podmiotów realizujących te świadczenia. Aktualnie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii onkologicznej realizowana jest przez 3 szpitale. Po rozstrzygnięciu postępowania ich liczba zwiększy się do 7.

Dzięki dodatkowym pieniądzom z budżetu państwa, również w opiece hospicyjnej planowane jest zawarcie 16 dodatkowych umów, z okresem obowiązywania od 1 listopada br. Oznacza to zwiększenie nakładów na te świadczenia już w roku bieżącym o 740 000,00 zł, a w skali całego roku 2020 wzrost finansowania wyniesie prawie 4,5 miliona złotych. Tym samym przewiduje się, że liczba realizatorów przedmiotowych świadczeń od 1 listopada br. zwiększy się o 41%, z 39 do 55 podmiotów, a nakłady finansowe w skali 12 miesięcy wzrosną o 14 %, z 30 684 428,40 zł do 35 084 428,40 zł.

Ponadto planowana jest zapłata za nadwykonania we wszystkich zakresach, związanych z realizacją wentylacji mechanicznej, powstałych w pierwszym półroczu 2019 r. oraz w lipcu br., co wiąże się z wyasygnowaniem dodatkowo kwoty 18 500 069,04 zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u