Autobusy powrócą na gminne drogi

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2019-08-31 09:46:06
Wojewoda Artur Chojecki podpisał dzisiaj umowy z przedstawicielami ośmiu samorządów: gmin i powiatów, na organizację publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Umowy podpisali starostowie powiatów elbląskiego, kętrzyńskiego, nidzickiego i olsztyńskiego oraz wójtowie gmin Dywity, Jedwabno, Lidzbark oraz Stawiguda. Łącznie wnioskowana kwota dopłat do transportu zawarta w umowach wynosi 294 567,20 zł. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło dla województwa warmińsko-mazurskiego kwotę 22 912 917,13 zł. na rok 2019. Planowane jest uruchomienie 35 nowych linii autobusowych. Łączna długość wyniesie 1233,03 kilometrów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u