Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego w Biskupiaku

Autor: Lubelski UW 2019-09-04 08:46:26
340 tysięcy uczniów w całym województwie lubelskim rozpoczęło nowy rok szkolny 2019/2020. W XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie odbyła się wojewódzka inauguracja. Poprzedziła ją msza św. w Archikatedrze Lubelskiej, sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Budzika, z udziałem zaproszonych gości, m. in. wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, samorządu, lubelskiego ratusza, społeczności Biskupiaka oraz rodziców.
W tegorocznej wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego wzięli też udział kombatanci, świadkowie wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r., których edukację przerwały działania wojenne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u