Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego w Nidzicy

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2019-09-05 08:39:01
Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Uczestniczyli w niej m.in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Nidzicki Marcin Paliński, przedstawiciele duchowieństwa, władzy samorządowej oraz parlamentarzyści z regionu.
Została poprzedzona Mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Po niej przed salą sportową szkoły posadzono Dąb Pokoju. Podczas apelu upamiętniono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nowy rok szkolny 2019/2020 na Warmii i Mazurach rozpoczęło 185 tysięcy uczniów i 28 tysięcy nauczycieli. Jako wynik reformy sytemu oświaty z tym rokiem przestają istnieć gimnazja, a w pierwszych klasach szkół średnich, czyli w liceach, technikach i szkołach branżowych, naukę rozpocznie tzw. podwójny rocznik uczniów. Absolwenci obu typów szkół (gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych) będą się uczyć w szkołach średnich w równoległych, ale nie mieszanych klasach, bo będą mieć inną podstawę programową. Uczniowie klas pierwszych, absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, w szkołach średnich korzystać będą z nowych podręczników. Absolwenci gimnazjów będą mogli tak jak dotąd uczyć się z podręczników używanych przez wcześniejsze roczniki. Ci, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową będą pierwszym rocznikiem, który w przyszłości przystąpi do matury według nowych zasad. Pierwszy taki egzamin odbędzie się w 2023 roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u