PROMESA DLA GMINY BOROWA

Autor: Podkarpacki UW 2019-09-05 08:58:10
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła kolejną w tym roku promesę na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Promesa dla Gminy Borowa została przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwagi na pilną potrzebę naprawy obiektu, który w obecnym stanie zagraża bezpiecznemu i normalnemu użytkowaniu. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację zadania pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze dz. nr ewid. 963”. Wartość dotacji wynosi 260.000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont infrastruktury zniszczonej w wyniku tegorocznej powodzi, która miała miejsce w maju bieżącego roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u