ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA

Autor: Podkarpacki UW 2019-09-06 08:51:45
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła ordery, odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa.
Podczas uroczystości zostały wręczone: jeden Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, pięć Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, trzy Srebrne Krzyże Zasługi oraz 9 Medali Złotych za Długoletnią Służbę i 1 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadane postanowieniem Prezydenta RP. Otrzymali je mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się m. in. wybitnymi zasługami w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz w pracy naukowo-badawczej, w działalności społecznej, na rzecz edukacji patriotycznej i upowszechniania historii Polski oraz wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Ponadto, wojewoda podkarpacki wręczyła dwa Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadane przez Prezesa Rady Ministrów, jeden Medal Pro Patria nadany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz jedną odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wojewoda Ewa Leniart skierowała do wszystkich odznaczonych podziękowania i słowa uznania. – Chcemy dziś symbolicznie podziękować wyjątkowym osobom, które – poprzez pełną poświęcenia aktywność na różnych płaszczyznach – podejmują cenne działania dla dobra Państwa i społeczeństwa – podkreśliła wojewoda podczas dzisiejszej uroczystości.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u