PODZIĘKOWANIE BUKIETEM KWIATÓW

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-09-08 09:54:01
Podziękowania to jeden z najprzyjemniejszych momentów w naszej trudnej służbie, gdy pokrzywdzeni lub uczestnicy zdarzeń dostrzegają nasze zaangażowanie i empatyczne podejście do każdego człowieka, mówią zgodnie policjanci. W tym tygodniu na ręce dzielnicowej wpłynął bukiet kwiatów, podziękowanie od jednej z rodzin, której pomogła policjantka.
W czerwcu br do dzielnicowej suwalskiej komendy – sierż. Karoliny Golubiewskiej zgłosiła się mieszkanka Suwałk, która miała szereg problemów rodzinnych i mimo upływu czasu nie mogła ich rozwiązać i odzyskać spokoju. Dzielnicowa poświęciła kobiecie czas, wysłuchała ją, wskazała ewentualne rozwiązania oraz nawiązała kontakt z członkiem jej rodziny, po to, aby pomóc im się porozumieć. Starania dzielnicowej przyniosły wymierny efekt. W rodzinie udało się dojść do porozumienia. Kobieta i jej syn odzyskali spokój oraz poczucie bezpieczeństwa. W tym tygodniu na ręce dzielnicowej wpłynął bukiet kwiatów, podziękowanie za pomoc, której policjantka udzieliła nadawcy tej niecodziennej przesyłki. Takie akcenty to jeden z najprzyjemniejszych momentów naszej trudnej służby, gdy pokrzywdzeni lub uczestnicy zdarzeń dostrzegają nasze zaangażowanie i empatyczne podejście do każdego człowieka, mówią zgodnie policjanci.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u