Budowa południowego odcinka gazociągu Polska-Litwa

Autor: Podlaski UW 2019-09-09 08:46:25
„Gazociąg Polska-Litwa jest inwestycją o charakterze strategicznym, ważną dla rozwoju województwa podlaskiego. To kapitał regionu, który poprawi dostęp do gazu dla mieszkańców Podlasia” – zaznaczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jak dodał, aby z gazu mogli w przyszłości korzystać mieszkańcy, konieczne będą inwestycje towarzyszące (odpowiednie stacje zmniejszające ciśnienie gazu), które to umożliwią.
Wojewoda podlaski podkreślił, że z inwestycji skorzystają gminy leżące na trasie gazociągu, bo będą miały wpływy z podatków z tego tytułu. Gazociąg będzie biegł przez województwa mazowieckie, fragment warmińsko-mazurskiego i przez kilkanaście zachodnich i północnych powiatów województwa podlaskiego. Cała inwestycja ma łączyć tłocznię gazu Hołowczyce (Mazowieckie, na styku z woj. podlaskim i mazowieckim) z projektowanym gazociągiem Rembelszczyzna (Mazowieckie) – granica RP i Litwy. W Hołowczycach gazociąg Polska Litwa ma być spięty z gazociągiem jamalskim. W Podlaskiem gazociąg będzie miał długość ok. 280 km w dwóch fragmentach: północnym i południowym. Północny zaczyna się w rejonie Kolna i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy województwa do granicy z Litwą. Wydane przez wojewodę podlaskiego czwartkowe zezwolenie dotyczy budowy ok. 32 km gazociągu na terenie gmin: Śniadowo, Łomża i Nowogród i gminy Mały Płock. Do końca roku mają być wydane trzy ostatnie decyzje w sprawie budowy gazociągu Polska-Litwa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u