Razem bezpieczniej w Starachowicach

Autor: Świętokrzyski UW 2019-09-11 08:39:58
W Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 9 września 2019 roku wojewoda Agata Wojtyszek podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki. Umowa dotyczy wsparcia realizacji zadnia publicznego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. W 2019 roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza edycja programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej to lata 2007-2015. Druga i trzecia edycja programu to również szereg działań zrealizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. W roku 2019 z województwa świętokrzyskiego pozytywną rekomendację otrzymało 8 projektów na łączną kwotę 298 615,00 zł. W dniu dzisiejszym podpisano umowy i porozumienia na realizację 6 projektów – kolejne dwa są w trakcie procedowania przyznania środków finansowych. Umowa podpisana w dniu dzisiejszym dotyczy kampanii „Świętokrzyska Koalicja Seniorów – Etap II Przepisy na bezpieczeństwo” realizowanej przez Bezpieczny Powiat Starachowicki. Jej celem jest przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u