Sytuacja po awarii kolektorów oczyszczalni Czajka

Autor: Mazowiecki UW 2019-09-15 09:11:24
Służby, inspekcje i straże podległe Wojewodzie stale monitorują oraz kontrolują rzekę Wisłę na odcinku od Mostu Północnego w Warszawie do Płocka.
Ministerstwo Obrony Narodowej zakończyło budowę mostu pontonowego, dzięki któremu Wody Polskie uruchomiły rurociąg transportujący zanieczyszczenia do oczyszczalni ścieków. Wojewoda Mazowiecki jest w stałym kontakcie m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW jest w stałym kontakcie ze służbami, które na bieżąco raportują o aktualnej sytuacji. Raporty służb o stanie wody i podejmowanych działaniach zamieszczanie są na bieżąco na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pod linkiem: https://www.wios.warszawa.pl/ oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty. W województwie mazowieckim nie ma legalnych kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych nad Wisłą. Apelujemy o niekorzystanie z dzikich kąpielisk. Jednocześnie informujemy, że GIOŚ ostrzega wędkarzy, korzystających z łowisk nad Wisłą, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt czy też do nawadniania upraw o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody. Ujęcia wody pitnej dla Warszawy i Płocka są bezpieczne i pod stałym wzmożonym nadzorem sanitarnym. Na terenie powiatów warszawskiego zachodniego, legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego nie ma ujęć wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi zaopatrywanych z rzeki Wisły.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u