Dziesiąta edycja międzynarodowego projektu Jesteśmy Razem

Autor: Mazowiecki UW 2019-09-20 09:19:43
19 września już po raz dziesiąty młodzież polska i izraelska spotkały się na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince, by uczcić pamięć tragicznie zmarłych ofiar. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Tal Ben-Ari Yaalon, Wiceambasador Izraela, Zygmunt Stępiński, p.o. Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, Jan Słomiak, Burmistrz Kosowa Lackiego oraz przedstawiciele samorządu.

Projekt Jesteśmy Razem to wspólna inicjatywa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Partnerami tego przedsięwzięcia są Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), miasto i gmina Kosów Lacki oraz Zespół Szkół w Kosowie Lackim.

Głównym celem projektu jest edukacja i integracja młodzieży z województwa mazowieckiego z ich rówieśnikami z Izraela. Corocznie pół tysiąca uczniów, po 250 z każdego kraju, uczestniczy w spotkaniu, które ma za zadanie, poprzez edukację historyczną, zbliżyć do siebie obie grupy młodych ludzi.

Projekt Jesteśmy Razem realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Izraela. Nadaje to przedsięwzięciu wymiar międzynarodowy. Spotkanie kolejny raz umożliwiło nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodymi ludźmi z Polski i Izraela, co przyczynia się do zbliżenia obydwu narodów.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńców przy Pomniku w Miejscu Straceń oraz przy Pomniku upamiętniającym zamordowanych Romów i Sinti w byłym niemieckim Karnym Obozie Pracy. Wieńce złożyli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera w imieniu Prezydenta RP, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski w imieniu Premiera RP, Wiceambasador Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon, przedstawiciele Muzeum Getta Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządów województwa mazowieckiego. Zapalono znicze, a wartę honorową przed pomnikami pełnili harcerze.

W swoim wystąpieniu Wiceambasador Izraela, Tal Ben-Ari Yaalon podkreśliła, że to do młodych ludzi należy kontynuowanie pamięci o ofiarach nazistów, którzy zostali zamordowani w Treblince.

List od Premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera:

Jak Treblinka, największy polski cmentarz wojenny , przede wszystkim Żydów - obywateli Państwa Polskiego - stała się szczególnie bolesnym symbolem tego piętna, tak całość doświadczeń II wojny światowej na zawsze pozostanie integralnym elementem naszych tożsamości, zarówno polskiej, jak i izraelskiej. Pamięć o przeszłości należy do naszych najważniejszych obowiązków jako ludzi i jako obywateli. Będziemy wiernie spełniać to zobowiązanie.

Do uczestników wydarzenia list skierowała Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu: (...) Nazistowski obóz zagłady i pracy stał się pomnikiem wielkiego ludzkiego cierpienia. Pomnikiem śmierci wielu tysięcy ludzi, których zgładzono w imię szalonych ideologii, w imię podziałów na ludzi lepszych i gorszych, na tych, którzy zasługują na życie i na tych, którzy tego życia nie są godni. Bezmiar tej zbrodni i cierpienia zmusza do wyciszenia i zadumy. Zmusza również do refleksji nad tym, jak doszło do eksterminacji całego niemal narodu. (...) Młode pokolenie musi zrozumieć tragizm tych wydarzeń, by móc w porę przeciwstawić się wszelkim przejawom dyskryminacji. Pamięć o ofiarach Treblinki jest bowiem zobowiązaniem do tego, by nigdy już więcej nie budować świata w oparciu o doktryny i ideologie, które z naturalnych różnic między ludźmi gotowe są uczynić powód do różnicowania ich człowieczeństwa i praw ludzkich - napisała Marszałek Sejmu.

Główne uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince rozpoczęły się minutą ciszy, po której odegrano hymny państwowe Izraela i Polski. Następnie Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wiceambasador Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon, p.o. Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński, młodzież izraelska i polska oraz świadkowie historii zapalili sześć zniczy upamiętniających sześć milionów ofiar Holocaustu: znicz Pamięci, znicz Sprawiedliwych, znicz Pamięci Jana Korczaka, znicz Przyjaźni Między Narodami, znicz Oporu i Bohaterstwa, znicz Nadziei.

W tegorocznej edycji projektu uczestniczyli: Aleksandra Skibniewska – Zastępca Dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego, Edward Kopówka – Dyrektor Muzeum Treblinka w Kosowie Lackim, Bogdan Łasica – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Mikołajczak – Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, Judyta Rozbicka-Prokopowicz – Pełnomocnik Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Jesteśmy Razem to tradycyjna forma uroczystego upamiętnienia ofiar obozu i jednocześnie współczesna edukacja przybliżająca tragiczną historię Treblinki oraz przestrzegająca młode pokolenia przed konsekwencjami wynikającymi z uprzedzeń i nietolerancji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u