Gramy dla Niepodległej

Autor: Świętokrzyski UW 2019-09-21 09:44:35
W Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się inauguracja Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego pod nazwą „Gramy dla Niepodległej”.
Organizatorem quizu jest Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. W ramach Wieloletniego Programu niepodległa na lata 2017-2022 przeprowadzone zostaną quizy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ideą quizu jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków oraz uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także rozwijanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u