Przebudowana droga Cezaryn-Kolonia Kośmin w gminie Żyrzyn otwarta

Autor: Lubelski UW 2019-09-23 08:37:30
Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka uroczyście otwarto drogę gminną Cezaryn-Kolonia Kośmin. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowa drogi gminnej była związana ze złym stanem technicznym istniejących nawierzchni, w celu poprawy parametrów techniczno- użytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie poszerzeń wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni, podbudowy wzmacniającej na całej szerokości jezdni, nawierzchni jezdni asfaltowej, obustronnego pobocza, a także wykonanie specjalnego przejścia dla pieszych i oznakowania pionowego oraz poziomego. Całkowita wartość inwestycji przebudowy drogi Cezaryn - Kolonia w gm. Żyrzyn wyniosła 772 370,81 zł, z czego dofinansowanie z FDS to 386 185,00 zł. Roboty wykonano w okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u