Zmagania drużyn OSP w Kłodawie

Autor: Wielkopolski UW /Tomasz Stube 2019-09-24 09:37:57
Najlepsze drużyny z gmin powiatu kolskiego rywalizowały o laur zwycięstwa podczas XI powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych rozgrywanych w Kłodawie. Zmaganiom drużyn kibicował wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wicewojewoda Aneta Niestrawska.

W tym roku puchar z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna otrzymali druhowie z ochotniczych straży pożarnych z Dobrowy, Grzegorzewa i Olszówki. Zwycięstwo OSP Dobrów w zawodach rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Kłodawie, potwierdziło wysoki poziom wyszkolenia drużyny, która ma na swoim koncie tytuły między innymi mistrza kraju czy powiatu.

Zmagania strażaków ochotników były okazją do wręczenia przez wojewodę decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP w Lubońku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka działa od ponad 90. lat. W jej szeregach swoją pomoc niesie 30 druhów

© 2018 Super-Polska.pl stat4u