Odsłonięcie wyremontowanej kwatery B10 na Powązkach Wojskowych

Autor: Mazowiecki UW 2019-09-25 09:12:25
W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wojewoda Mazowiecki zrealizował remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. W kwaterze tej pochowanych jest ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą, w obronie Warszawy i Twierdzy Modlin. Koszt remontu kwatery wyniósł 845 515 tys. zł.

Po procesie weryfikacji do znanej listy 515 nazwisk poległych żołnierzy, udało się dodać i trwale upamiętnić na nowych pomnikach nazwiska ponad 370 żołnierzy, w tym 33 narodowości żydowskiej. Uzupełnione zostały dane osobowe żołnierzy (daty urodzin i śmierci, numeracja i nazwy formacji wojskowych). Ponad tysiąc nazwisk wciąż pozostaje nieznanych. Wykonanych zostało 279 nowych pomników z granitu, w tym 264 krzyży wraz z tablicami oraz 15 macew. Wykuto i pomalowano 35 203 tys. liter oraz 279 sztuk żeliwnych orłów umieszczonych na zbiorowych mogiłach. W kwaterze spoczywają m.in. gen. Stanisław Rawicz – Dziewulski oraz płk. Marian Frydrych – dowódca 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

W uroczystości odsłonięcia kwatery udział wzięli: Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek, ppłk Adam Kunicki z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. Robert Głąb, Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek, Rabin Polski Oriel Zaretsky i Przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatanckiej ppłk. Leonard Kapiszewski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u