Droga S6 Szemud – Chwaszczyno. Wojewoda wydał zgodę na realizację

Autor: Pomorski UW 2019-09-26 08:39:52
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wydał zgodę na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 między Szemudem a Chwaszczynem. S6 docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem. Jej budowa została ujęta w rządowym „Programie Budowy Dróg Krajowych”. Uroczystość wręczenia decyzji odbyła się w Bojanie, nieopodal przyszłego placu budowy.
Obecna droga krajowa nr 6 pełni ważną funkcję w sieci dróg krajowych i międzynarodowych (E28). Projektowany odcinek to część korytarza transportowego łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią (znajduje się w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T). Ponadto, jako część trasy Szczecin – Trójmiasto łączy aglomeracje: szczecińską, koszalińską i gdańską. Trasa Kaszubska, czyli pomorska część S6, składa się z trzech odcinków, które biegną od Bożegopola Wielkiego do Luzina, dalej do Szemudu i następnie do Chwaszczyna i węzła Gdynia Wielki Kack. Tu - nowa droga spotka się z istniejącą obwodnicą Trójmiasta. Koszt ponad 40-kilometrowej (Bożepole Wielkie - Luzino 10,4 km, Luzino - Szemud 10,26 km, Szemud - Gdynia Wielki Kack 20,2 km) inwestycji to ok 1,5 mld zł. Budowa Trasy Kaszubskiej pozwoli odciążyć od ruchu tranzytowego istniejący fragment drogi krajowej nr 6 przechodzący przez Rumię, Redę i Wejherowo. Pozostałe odcinki S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz tzw. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (węzeł Chwaszczyno – Żukowo – węzeł Gdańsk Południe) zostały zakwalifikowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Trasa między Gdynią Wielkim Kackiem, a Szemudem podzielona została na dwa odcinki. Obecna decyzja dotyczy odcinka pierwszego - ok. 13,6 km w powiecie wejherowskim i gminie Szemud. W uroczystości obok wojewody wzięli udział m.in. Waldemar Chejmanowski, zastępca dyrektora gdańskiego oddziału GDDKiA, Sławomir Suski z firmy Polaqua, przedstawiciel wykonawcy – dyrektor kontraktu i poseł Marcin Horała.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u