Fundusz Dróg Samorządowych: 53 mln zł dla regionu ciechanowskiego

Autor: Mazowiecki UW 2019-09-27 08:00:39
Samorządowcy z regionu ciechanowskiego odebrali z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego symboliczne czeki na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu, które odbyło się w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie uczestniczyli także: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski oraz Posłowie na Sejm RP Anna Cicholska i Robert Kołakowski oraz Kierownik delegatury MUW w Ciechanowie Robert Kochański.
Dofinansowanie w wysokości ponad 53 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymają samorządy regionu ciechanowskiego. Wsparcie dotyczy budowy, remontu lub przebudowy 6 dróg powiatowych i 15 dróg gminnych o łącznej długości ponad 84 km*. W środę 25 września br. Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski przekazał czeki na dofinansowanie zadań z programu przedstawicielom samorządów. Odebrały je następujące powiaty: mławski, przasnyski, płoński, a także gminy miejskie oraz wiejskie: Baboszewo, Naruszewo, Mława, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Krzynowłoga Mała, Sońsk, Strzegowo.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u