Wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Autor: Mazowiecki UW 2019-09-28 09:10:15
Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Uhonorowanych zostało dwadzieścia dwie osoby. W uroczystości uczestniczyła Teresa Wargocka, Poseł na Sejm RP.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowani zostali:

Monika Maria Brzezińska; Waldemar Chomka; Mirosław Gołaszewski; Józef Górecki; Sławomir Gromulski; Dariusz Harasim; Marian Jasiński; Barbara Kornatowska; Marcin Łukasz Kozdrach; Tadeusz Albin Łączyński; Stanisław Karol Mandykowski; Krystyna Kinga Marszał-Jankowska; Adam Mieczysław Mazurek; Andrzej Osiński; Maria Pernach; Waldemar Sabak; Zygmunt Jan Semeniuk; Kazimierz Feliks Sionek; ks. Marian Bogdan Sobieszek; Krzysztof Stanisław Szczypiorski; Klaudia Katarzyna Śledzińska; Jadwiga Zalewska;

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u