Aktywny Senior+ - spotkanie w Przasnyszu

Autor: Mazowiecki UW 2019-09-30 09:14:48
Promocja aktywnego życia seniorów poprzez uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności to główny cel spotkania „Aktywny Senior Plus”. Partnerami wydarzenia zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i Mazowiecki Urząd Wojewódzki byli m.in.: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz mazowieckie służby i inspekcje.
Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób starszych. Jednym z celów wydarzenia zorganizowanego na północnym Mazowszu, w Przasnyszu było podniesienie świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się. Program Emerytura Plus, Mama 4 Plus, Otwarte Strefy Aktywności. Jest jedna charakterystyczna przyczyna tych wszystkich sukcesów - to jest dbałość o finanse publiczne - powiedział Premier Mateusz Morawiecki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u