„Obiekty sakralne dolnej Warty”

Autor: Lubuski UW 2019-10-02 09:21:02
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył w oficjalnym przekazaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania na program „Obiekty sakralne dolnej Warty”. Stworzony przez diecezję zielonogórsko-gorzowską projekt dotyczy kościołów i jednego cmentarza w północnej części województwa lubuskiego.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie korzyści społeczno-ekonomicznych na obszarze realizacji projektu oraz całego pogranicza zachodniego Polski. Ma on zwiększyć potencjał turystyczny i kulturalny w oparciu o dziedzictwo zabytkowych obiektów sakralnych.

Dofinansowanie z projektu otrzyma:

gorzowska katedra, - cmentarz świętokrzyski w Gorzowie, - kościół w Boleminie, - kościół w Borku, - kościół w Ciecierzycach, - kościół w Czechowie, - kościół w Deszcznie, - kościół w Janczewie, - kościół w Jeninie, - kościół w Lubnie, - kościół w Marwicach, - kościół w Wawrowie, - kościół w Stanowicach, - kościół w Santoku, - dzwonnica w Santoku, - kościół w Ulimiu, - kościół w Podjeninie, - kościół w Lipkach Wielkich, - kościoła w Tarnowie.

Projekt pozwoli łącznie na poprawę warunków technicznych 27 zabytkowych obiektów sakralnych. Przewidywany termin inwestycji wyznaczono na 15 grudnia 2022 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u