Chociszewo: odsłonięcie mogiły zbiorowej ofiar Fortu III w Pomiechówku

Autor: Mazowiecki UW 2019-10-03 08:52:15
Na cmentarzu parafialnym w Chociszewie uroczyście odsłonięto mogiłę wojenną ofiar Fortu III w Pomiechówku zamordowanych przez Niemców w egzekucji 30 lipca 1944 r. Remont pomnika został sfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.
Uroczystości, które odbyły się 29 września, rozpoczęły się mszą świętą, którą koncelebrował ks. dziekan Andrzej Redmer. W wydarzeniu uczestniczyli: dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marcin Gortat, Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Dariusz Umięcki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociszewie, harcerze, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP okręgu ciechanowskiego, strażacy z jednostki OSP oraz nauczyciele i uczniowie SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie. W przeddzień uroczystości w Pomiechówku odbyła się na konferencja naukowa Instytutu Pamięci Narodowej „Fort III Pomiechówek – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru”. Spotkanie otworzył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. W trakcie konferencji prelekcję wygłosił Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u