,,Dzień Patrona” w S.P. im. ppor. Marka Uleryka

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-10-04 08:33:17
W środę (25 września br.) w Szkole Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie odbyły się uroczyste obchody ,,Dnia Patrona”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, grono pedagogiczne, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz zaproszeni goście.
Na wszystkich uczniów szkoły czekało wiele atrakcji, m.in. zabawy, konkursy i quizy z nagrodami. Była także prezentacja sprzętu SOP wykorzystywanego w trakcie działań ochronnych oraz pokaz walk i samoobrony. Podczas uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobie ppor. Marka Uleryka, który w 2010 r. stracił życie na służbie podczas lotu do Smoleńska ochraniając Pierwszą Damę Marię Kaczyńską, a w 2016 r. został patronem Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie, do której uczęszczał. W czerwcu br. Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie mgr Rafał Leśniarek podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy SOP a Szkołą. Serdecznie dziękujemy uczniom, gronu pedagogicznemu oraz Panu Dyrektorowi za upamiętnienie ppor. Marka Uleryka i tak wspaniałe przygotowanie uroczystości.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u