Gaudeamus Igitur uroczyście wybrzmiał w murach Politechniki Lubelskiej

Autor: Lubelski UW 2019-10-05 09:03:33
Politechnika Lubelska uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2019/2020. Na zaproszenie rektora uczelni, prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko, w wydarzeniu uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Spotkanie odbyło się na Wydziale Mechanicznym, w Sali im. Rektora Stanisława Podkowy.

Najważniejszym elementem uroczystości była immatrykulacja. W obecności zaproszonych gości i społeczności uczelni ślubowanie złożyli studenci i doktoranci. Nie zabrakło słynnego Gaudeamus Igitur, w wykonaniu akademickiego chóru Politechniki Lubelskiej.

Podczas uroczystej inauguracji wojewoda Czarnek wręczył odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. Były to Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, a także Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Wojewoda dokonał aktu dekoracji pracowników Politechniki Lubelskiej w asyście rektora uczelni. Wyróżnieni odebrali odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. Z kolei Medale za Długoletnią Służbę przyznano za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pracownicy uczelni zostali też wyróżnieni w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości. Postanowieniem prezesa Rady Ministrów odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości” odebrało siedem osób. Odznaczenia w asyście wojewody wręczył dyrektor Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Stanisław Janowczyk.

Spotkanie było okazją do wręczenia najlepszym studentom stypendiów za wyniki w nauce, statuetki dla wybitnego absolwenta Politechniki Lubelskiej i dyplomów absolwentom uczelni. Uroczystą inaugurację zakończył wykład inauguracyjny „Droga na szczyt” zaprezentowany przez Kingę Baranowską. To wybitna polska himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, członkini kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, wiceprezes Klubu Wysokogórskiego Warszawa.

***

Wydział Mechaniczny jest najstarszym wydziałem Politechniki Lubelskiej. W roku 1953 powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska z jedynym wówczas Wydziałem Mechanicznym. Jego utworzenie związane jest ściśle z powstaniem w obecnym kształcie Politechniki Lubelskiej. Pierwsze lata pracy Wydziału Mechanicznego upłynęły w bardzo trudnych warunkach – bez własnych budynków, bez bazy laboratoryjnej i badawczej. W 1976 r. oddano do użytku nowy gmach Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn przy ul. Nadbystrzyckiej 36, co poprawiło organizację i warunki naukowo-dydaktyczne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1977 r. przekształciło Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie w Politechnikę Lubelską.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u