EUROPEJSKA KONWENCJA SZEFÓW POLICJI W HADZE

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-10-07 08:52:54
W dniach 2-3 października 2019 roku w Hadze w siedzibie Europolu zorganizowana została Europejska Konwencja Szefów Policji (European Police Chief Convention-EPCC), stanowiąca forum dyskusji i wymiany doświadczeń szefów Policji krajów członkowskich Unii Europejskiej. W tym corocznym spotkaniu polską delegację reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak. Ponadto w EPCC wzięli udział przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Straży Granicznej.
Podczas tegorocznej Konwencji zaprezentowane zostały krajowe inicjatywy walki z przestępczością kryminalną, dyskusji poddano także wyzwania organów ścigania w związku z cyberprzestępczością, terroryzmem, przestępczością finansową oraz potrzebą sukcesywnego wdrażania nowoczesnych technologii w celu podniesienia efektywności działania służb. Polskim akcentem w dyskusji było wystąpienie panelowe Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, który na przykładzie operacji Europolu Ice Breaker, wypowiedział się na temat wartości projektów operacyjnych i ich znaczenia dla międzynarodowej współpracy Policji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u